Free songs

Veterinarska ambulanta Ernestinovo

aboutusPodignuta je godine 1956. Na poticaj tadašnjeg veterinara Dimitrija Bulata u vrijeme dok je tamo bila Općina.U uličnom dijelu zgrade nalazila se uredovnica Stanice, a u dvorišnom su uređene ambulantne prostorije. Stan za veterinara izgrađen je odvojeno u istom dvorištu.
Ambulanta djeluje u mjestima: Antunovac, Ivanovac, Divoš, Ernestinovo, Petrova Slatina, Šodolovci, Koprivna, Laslovo, Ada i Palača.

Adresa : Ernestinovo, Vladimira Nazora 78

Broj telefona ambulante je 031/270-414

OBVEZATAN TRIHINELOSKOPSKI PREGLED SVINJSKOG MESA

    RADNO VRIJEME:

  • Ponedjeljak – petak : 08:00 – 15:00 sati
  • Subota : 08:00 – 13:00 sati

Nedjeljom i praznikom ne radimo , telefon u pripravnosti.

 Zaposlenici: 

  • Antun Sojčić dr.med.vet.
  • Krešimir Pivac dr.med.vet.
  • Dominik Matošević vet.teh.
  • Mislav Uršanić vet.teh.

TOP