Free songs

Veterinarska ambulanta Dalj

aboutusOsposobljena je za rad 29.11.1960. godine u dvorišnoj zgradi kuće u ulici Ive Lole Ribara 6, u kojoj je već od prije stanovao veterinar Dr.Dušan Markušev. Do tada je tamo radio u provizornoj ambulanti, većinom obilazeći stoku u dvorištima vlasnika.Toj ambulanti pripadala su mjesta: Dalj, Sarvaš, Bijelo Brdo, Erdut, Aljmaš i Daljska planina.Kasnije su u ambulanti zaposleni i veterinar Slavko Šuh te bolničar: Petar Ilinčić i Mustafa Hasan.Odlaskom dr.Šuha u mirovinu 01.03.1978. u ambulantu je na njegovo mjesto zaposlen veterinar Miroslav Lederer. Dr.Dušan Markušev umirovljen je 15.02.1986.godine.
Nakon domovinskog rata, obzirom da je ambulanta u potpunosti devastirana, izrađena je projektna dokumentacija te je kupljeno zemljište za izgradnju nove veterinarske ambulante.Nakon dvogodišnje gradnje nova ambulanta u ulici Željka Svaline 3, svečano je otvorena 24.05.2002.godine.

Broj telefona ambulante je 031/590-200

Radno vrijeme:

Ponedjeljak – Subota:  08 – 18 sati

Nedjeljom radi pretrage mesa na trihinelu : 08 – 12 sati

OBVEZATAN TRIHINELOSKOPSKI PREGLED SVINJSKOG MESA

 

Zaposlenici:

  •  Milan Miljanović dr.med.vet.
  •  Jerko Špralja dr.med.vet.
  •  Stevo Vujaklija vet.teh.
  •  Marko Berić vet.teh.

TOP