Free songs

Veterinarska ambulanta Čepin

aboutusUspostavljena je 1953/54. U uličnom dijelu kuće uređen je stan za veterinara, a u dvorištu ambulanta s posebnim prostorijama i priborom. To je učinjeno nastojanjem tadašnjeg veterinara Eugena Palinkaša uz izdašnu pomoć upravitelja Stanice Dragutina Milkovića. Obnavljana je 1980. I 2003. godine.
Čepinska ambulanta djeluje u mjestima: Čepin, Briješće, Livana, Čepinski Martinci, Čokadinci, Vladislavci, Dopsin, Hrastin, Vuka te Beketinci.

Adresa: Čepin , Kralja Tomislava 26,

Broj telefona ambulante je 031/381-377

OBVEZATAN TRIHINELOSKOPSKI PREGLED SVINJSKOG MESA

Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak – Petak : 08 – 13 sati i od 17 – 18 sati
  • Subota : 08 – 13 sati

 

Zaposlenici:

  • Dario Hanaftaler univ.mag.med.vet.
  • Boris Marks univ.mag.med.vet.
  • Ante Biskupović dr.med.vet.
  • Toni Šantor vet.teh.
  • Antonio Grgić vet.teh.
  • Marinko Gavran vet.teh.

TOP