Free songs

Meka kirurgija

Zahvat 2 Inhalaciona anestezija 

MEKA KIRURGIJA:

  • Strano tijelo u probavnom traktu
  • Zapetljaj crijeva
  • Torzija i dilatacija želucaOprema
  • Mokračni kamenci
  • Razderotine,ugrizi,prostrijelne rane
  • Splenektomia
  • Sterilizacija,kastracija
  • Odstrajivanje tumora
  • Plastična kirurgija kože
  • Hernije

TOP