Free songs

Veterinarska stanica Osijek d.o.o.

Veterinarska ambulanta Čepin

aboutusUspostavljena je 1953/54. U uličnom dijelu kuće uređen je stan za veterinara, a u dvorištu ambulanta s posebnim prostorijama i priborom. To je učinjeno nastojanjem tadašnjeg veterinara Eugena Palinkaša uz izdašnu pomoć upravitelja Stanice Dragutina Milkovića. Obnavljana je 1980. I 2003. godine.
Čepinska ambulanta djeluje u mjestima: Čepin, Briješće, Livana, Čepinski Martinci, Čokadinci, Vladislavci, Dopsin, Hrastin, Vuka te Beketinci.

Adresa: Čepin , Kralja Tomislava 26,

Broj telefona ambulante je 031/381-377

OBVEZATAN TRIHINELOSKOPSKI PREGLED SVINJSKOG MESA

Radno vrijeme:

 • Ponedjeljak – Petak : 08 – 13 sati i od 17 – 18 sati
 • Subota : 08 – 12 sati i od 17 – 18 sati

O B A V I J E S T

PROVEDBA KONTROLE MIKROČIPIRANJA PASA U OPĆINI ČEPIN !

Raspored za provedbu kontrole mikročipiranja pasa za naselja u općini Čepin je:

 • Čepin od 01.10. do 27.10.2018.godine
 • Livana od 29.10. do 10.11.2018.godine
 • Beketinci od 12.11. do 19.11.2018.godine
 • Čepinski Martinci od 20.11. do 24.11.2018.godine
 • Čokadinci od 26.11 do 30.11.2018.godine.

 

Zaposlenici:

 • Ante Biskupović dr.med.vet.
 • Dario Hanaftaler univ.mag.med.vet.
 • Antonio Grgić vet.teh.
 • Marinko Gavran vet.teh.

TOP