Free songs

Ambulanta za male kućne ljubimce – (031) 275-066

 

  • Veterinarska ambulanta radi na principu potpune obrade pacijenata na jednom mjestu bez potrebe slanja istih na daljnje pretrage u druge institucije uz mogućnost obavljanja specifičnih pretraga i slanja materijala u za to specijalizirani laboratorij po potrebi i zahtjevu vlasnika uz savjete naših veterinara – sveučilišnih specijalista.
  • Prijem kućnih ljubimaca je cjelodnevni sukladno radnom vremenu, dok će predbilježbe za dnevno bolničko liječenje ili sistematske preglede biti potrebno napraviti dan ranije, odnosno ukoliko se radi o hitnom slučaju zaprimiti će se odmah po dolasku od 0-24 h.
  • Veterinarska ambulanta obavlja kompletnu preventivnu zaštitu pacijenata, te po potrebi internističku, kiruršku, dermatološku, porodiljsku, fizikalnu obradu i stomatološku pacijenata svih vrsta kućnih ljubimaca uz pomoć suvremene opreme za hematologiju, biokemiju, ultrazvuk (color doppler), digitalni rendgen (izrada snimaka na digitalnim medijima u svega nekoliko minuta) te inhalacionu anesteziju uz praćenje svih vitalnih funkcija pri operativnim zahvatima.
  • Sve laboratorijske pretrage obavljati će se dvokratno, odnosno u hitnim slučajevima pretrage će se obavljati odmah po prijemu pacijenata.

             Rezervaciju termina pregleda MOŽETE DOGOVORITI TELEFONSKI ILI PUTEM KONTAKTA                                                                                                                           

  USLUGE:

ČLANOVI TIMA AMBULANTE ZA KUĆNE LJUBIMCE

IVANKA IVŠAN

dr.med.vet. - Upravitelj ambulante

Rođena 01.07.1962.g. u Babinoj Gredi u veterinarskoj obitelji (otac i brat). Osnovnu i srednju školu završila u Županji, a Veterinarski fakultet u Zagrebu(1981-1987). Pripravnički staž 1988.g. kao terenski veterinar odradila u Veterinarskoj stanici Županja DSC_1014podružnice Babina Greda,Gradište i Bošnjaci.

- Do 1997.g. radila kao upravitelj Veterinarske ambulante Račinovci i Štitar, te kao radni inspektor u županjskoj mljekari "Domil". Od 1997.g. zaposlena u Veterinarskoj stanici Osijek kao radni inspektor u osječkoj mljekari "Mia-Meggle". Od 2003 g. radim u Veterinarskoj ambulanti Osijek, ambulanti za kućne ljubimce. Od 2011.g. Upraviteljica iste gore navedene ambulante

GORDANA STANKOVIĆ

univ.mag.med.vet.

TOP