Free songs

Veterinarska stanica Osijek d.o.o.

Ovariotomija mačaka i kastracija mačora u 2018.godini

web

Kastracija mačaka (OVARIOTOMIJA) i kastracija mačora u Veterinarskoj ambulanti u Osijeku.

CIJENA  USLUGE  U  2018. godini

Kastracija mačke (OVARIOTOMIJA):   320,00 kn sa PDV-om

Kastracija mačka :   230,00 kn sa PDV-om

REZERVACIJU TERMINA OPERACIJE MOŽETE DOGOVORITI TELEFONSKI (031-275-066) ILI PUTEM KONTAKTA U IZBORNIKU

TOP