Free songs

Veterinarska stanica Osijek d.o.o.

Kastracija mačaka i mačora u RUJNU 2017.g.

web

Sterilizacija mačaka i kastracija mačora u Veterinarskoj ambulanti u Osijeku.

           

U CIJENI USLUGE JE I V I T A M I N I Z A C I J A MAČAKA !

CIJENA USLUGE ZA MJESEC RUJAN 2017. godine

Sterilizacija mačke: 230,00 kn sa PDV-om

Kastracija mačka :   170,00 kn sa PDV-om

REZERVACIJU TERMINA OPERACIJE MOŽETE DOGOVORITI TELEFONSKI (031-275-066) ILI PUTEM KONTAKTA U IZBORNIKU

TOP