Free songs

Veterinarska stanica Osijek d.o.o.

Ovariotomija mačaka i kastracija mačora u RUJNU I LISTOPADU 2018.g.

web

Kastracija mačaka (OVARIOTOMIJA) i kastracija mačora u Veterinarskoj ambulanti u Osijeku.

CIJENA  USLUGE  ZA  MJESEC  RUJAN I LISTOPAD 2018. godine

Kastracija mačke (OVARIOTOMIJA):   230,00 kn sa PDV-om

Kastracija mačka :   170,00 kn sa PDV-om

VITAMINIZACIJA – GRATIS

REZERVACIJU TERMINA OPERACIJE MOŽETE DOGOVORITI TELEFONSKI (031-275-066) ILI PUTEM KONTAKTA U IZBORNIKU

TOP