Free songs

Veterinarska stanica Osijek d.o.o.

Ovariotomija mačaka i kastracija mačora u VELJAČI I OŽUJKU 2019.god.

web

Kastracija mačaka (OVARIOTOMIJA) i kastracija mačora u Veterinarskoj ambulanti u Osijeku.

CIJENA  USLUGE  ZA MJESEC VELJAČU I OŽUJAK U  2019. godini

Kastracija mačke (OVARIOTOMIJA):   230,00 kn sa PDV-om

Kastracija mačka :   170,00 kn sa PDV-om

REZERVACIJU TERMINA OPERACIJE MOŽETE DOGOVORITI TELEFONSKI (031-275-066) ILI PUTEM KONTAKTA U IZBORNIKU

TOP